Werkwijze

Hoe kunnen we onszelf bevrijden van belemmerende patronen en blokkades en weer in contact komen met wie we werkelijk zijn? Hoe gaat dit proces in zijn werk? De volgende fasen komen aan bod:


» Bewustwording: het vergroten van de innerlijke waarnemer

De basis van Integratieve Therapie is bewustwording. Aan het begin van een traject ga je aan de slag met het bewust worden van hoe en in welke mate het verleden je dagelijkse leven be´nvloedt. Je leert te letten op lichaamssignalen, gedachten, gevoelens en gedragingen die of een afweermechanisme prijsgeven of oude pijn weerspiegelen. Anders gezegd je krijgt oog voor die reacties van jezelf die niet stroken met het heden maar onbewust aangestuurd worden door je verleden. Over het algemeen kan je zeggen dat het om die momenten gaat dat je uit balans raakt. Tevens leer je welke persoonlijke waarnemingen vooraf zijn gegaan aan deze "oude reacties", ook wel symbolen of triggers genoemd. Meer en meer leer je jezelf van een afstandje te bekijken en kan je onderscheid maken tussen de verschillende bewustzijnsniveaus waarin je kan verkeren: Bekijk ik de wereld door de ogen van het kind wat ik was of zie ik het heden door ogen van de volwassene die ik nu ben?

Om een voorbeeld te geven:
Stel dat je opeens erg gespannen wordt, een brok in je keel krijgt en een diepe boosheid voelt opkomen, nadat je zoontje herhaaldelijk niet naar je luistert. Op basis van deze fase besef je dat je reactie een afweer is en er eigenlijk een dieperliggende pijn uit je verleden is geraakt. Je kan je zoontje zien als het symbool/de trigger i.p.v. de daadwerkelijke oorzaak. Zijn 'niet luisteren' interpreteerde je bijvoorbeeld als: "hij heeft lak aan me, en is me liever kwijt dan rijk" of "hij houdt niet van me, vindt me een sta in de weg". Een oude gekleurde bril die je niet het heden maar het verleden laat zien.

In deze fase leg je vooral door bewustwording en herkenning het fundament waar je in je verdere proces op kunt bouwen.


╗ Doorbreken van oude reactiepatronen

Als zichtbaar wordt welke reflexmatige gedragingen, gedachten en gevoelens de patronen vormen die wij gebruiken om ons te "beschermen" tegen oud verdriet, kunnen wij een begin maken met het veranderen ervan. Dit door niet te doen, wat we gewend zijn, of juist wel te doen wat we geneigd zijn te ontlopen. Gedurende deze "omkeer van afweer" leer je minutieus te letten op de impact daarvan in je lichaam: wat brengt deze verandering bij ons teweeg of omhoog aan gevoelens, behoeften en dergelijke? In deze fase zijn we dus bezig met het omkeren en loslaten van afweer, met als doel het voelbaar maken van de oude pijn. Was je bijvoorbeeld gewend om gauw je mond te houden als iemand commentaar had, dan ga je nu wel iets zeggen en tegelijkertijd voelen waar je zo bang voor bent. Of als je geneigd bent onmiddellijk te reageren met boosheid, zoals in het vorige voorbeeld, als je kind weer eens niet luistert, dan hou je je boosheid in en verplaats je je aandacht naar binnen, naar wat zijn gedrag met jou doet, emotioneel. Hoe voelt het voor mij dat hij niet reageert? Meer en meer raak je vertrouwd met het voelen van oude pijn.


» Het verwerken en integreren van oude gevoelens

Op een gegeven moment ben je zo geoefend in het loslaten van oude reactiepatronen en het toelaten van gevoel, dat er regressie mogelijk wordt. Je reist als het ware op de oude pijn terug naar de tijd waar deze daadwerkelijk is ontstaan, de oorsprong ervan. Veelal openbaart zich dan ook de situatie waarin je verkeerde ofwel wat er gebeurde, wie daarbij was en wat je als kind zo gemist hebt. Zo hecht de pijn zich aan zijn ware oorzaak en kan je het loskoppelen van degenen waar in het nu aan vastplakt.

Om een voorbeeld te geven:
Tijdens een regressie kom je in contact met het verdriet van het kind wat je was, eenzaam en huilend in je bedje, terwijl er niemand reageert en je komt troosten. Door het ervaren van deze 'oude' pijn en 'oude' realiteit besef je na de regressie dat het niet reageren van je vriendin op een emotionele e-mail die je haar hebt geschreven, niet betekent dat ze je een zeurpiet vindt en je zal laten schieten. Voor de regressie was je daar nog bang voor omdat de oude realiteit van het kind wat je was, eraan gehecht zat en je waarneming kleurde!

In deze fase leer je steeds beter oude zaken los te koppelen van huidige gebeurtenissen. Je integreert de bewust geworden oude gevoelens, waarheden en behoeften in je volwassen bewustzijn, zodat deze je niet langer meer onbewust aansturen en belasten in het heden. Met verloop van tijd is het de bedoeling dat je regressies zelfstandig kan doen, zonder de begeleiding van een therapeut, wanneer dat (nog) nodig is.


» Integratie van denken, voelen en handelen

Deze slotfase in de therapie behelst het actief en zelfstandig kunnen toepassen van de vaardigheden die je in de vorige fasen ontwikkeld hebt. Je herkent wanneer je reageert op basis van je verleden, je beschermt jezelf daar niet of nauwelijks meer tegen, je weet inmiddels welke oude realiteit daaraan ten grondslag ligt, dus je hoeft geen regressie meer te doen, en je bent in staat volwassen te handelen.

Duur van de therapie

Als je de bovenstaande fasen zelfstandig kunt toepassen dan heb je een methode in handen waarmee je zelf de weg naar onbelast zijn in het nu, kunt voortzetten. De tijd die nodig is om op dit punt te komen is per persoon verschillend en afhankelijk van onder andere de hulpvraag, inzet en motivatie, persoonlijke ontwikkeling en de belasting uit het verleden.

 

 

 

 

 

aandacht, alternatieve geneeswijzen, afweermechanismen, angst, bad cluster, bad cluster eliminatietherapie, bang dat het weer fout gaat, bedrogen, benauwdheid, bezieling, burnout, coaching op het werk, commitment, communicatie, communiceren, compassie, competitie, confrontatie, creativiteit, de herontdekking van het ware zelf, dissociatie, dood gaan, Drenthe, Drente, Eckhart Tolle, eetproblemen, Friesland, geborgenheid, gekwetst, geloof, gelijkwaardigheid, geluk, gemis, genieten, Groningen, helderheid, help, hertrouwen, het bloed onder mijn nagels, het zelfde liedje, hoe weet ik wat goed is, homofiel, homoparen, humor, huwelijkscrisis, identiteit, identiteitsproblemen, ik ben de weg kwijt, ik durf mij niet te binden, ik kan niet kiezen, ik pas me steeds aan, ik snap het niet, ik verlang zo, ik wil een relatie, ik voel me niet meer gehoord, ik weet het niet meer, ik weet niet meer of ik van haar hou, ik weet niet meer of ik van hem hou, ik weet niet meer wat ik wil, ik wil je niet tot last zijn, ik wil leven, ik wil niet lastig zijn, ik zit op slot, ik zit vast, Illusies, intervisie, Janov, Jean Jenson, Joop Korthuis, kinderwens, kinderen, kindertherapie, kunnen elkaar niet meer bereiken, leiderschapstijlen, lesbisch paar, leven in aandacht, leven in eenheid, leven in overvloed, leven met pijn, levenskracht, levensmoe, lol, luisteren met mijn hart, managementcoaching, mannenwerk, mensenwerk, mezelf inslikken, mezelf kleiner maken, mezelf ontmoeten in contact met de ander, mezelf zijn, moeilijk om me te binden, moeite met kinderen, naar elkaar luisteren, nieuw samengestelde gezinnen, noodkreet, noorden, noord Nederland, omgaan met verwachtingen, Oegstgeest, omzeilen, ongedurig, ongelijkwaardige relatie, onrustig, ontevreden, ontkenning, ontkenning van behoeften, ontvangen, ontvankelijk zijn, ontwikkelingsfasen in relaties, onveilig, op weg naar je ware zelf, overlevingsmechanisme, overlevingsreflex, overspannen, oud zeer, out placement, persoonlijke vrijheid, plezier, prestatiemaatschappij, Primal Therapie,, psychotherapeut, psychotherapie, re-integratietherapie, Randstad, re´ntegratietherapie, relatieontwikkeling, relatietherapeut, relatietherapie, ruimte om te leven, scheiden, schuldgevoel, spiegelen, spiritualiteit, staan voor mezelf, stiefkinderen, stiefmoeders, stiefouders, stiefvaders, stress, strijdpatroon, stromen, su´cide, supervisie, thuis komen, thuis voelen, transpersoonlijke therapie, tweede huwelijk, uitgeput, vaak ruzie, valse hoop, valse macht, verbinding, verbondenheid, verdieping van de relatie, verlangen, verleiding, verliefd op een ander, verliefd op een derde, vermijden, vermijdingsmechanisme, vertrouwen, vervulling, verwarring, verwachtingen, voor zijn karretje spannen, wanhoop nabij, wantrouwen, warmte, we komen er niet meer uit, we kunnen niet meer praten, we zijn elkaar kwijt, westen, wie ben ik eigenlijk, wilskracht, zelfhulp, zelfhulp methode, zingeving